Мамандықтар


Оқыту келесі мамандықтар бойынша жүргізіледі:

0105000 Бастауыш жалпы білім

0111000 Жалпы орта білім

0200100 Құқықтану

0401000 Кітапхана ісі

0402000 Дизайн (салалар бойынша)

0501000 Әлеуметтік жұмыс

0507000 Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру

0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру

0510000 Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (салалар бойынша)

0511000 Туризм (салалар бойынша)

0512000 Аудармашы ісі

0515000 Менеджмент (салалар және қолдану аясы бойынша)

0516000 Қаржы (салалар бойынша)

1227100 Полиграфия өндірісі

1304000 Электрондық есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамассыздандыру (түрлері бойынша)

1305000 Ақпараттық жүйелер (қолдану аясы бойынша)

 

Мамандықтардың біліктілігі, турі және оқу мерзімі

Кәсіби қызметаясы

Шифр

Мамандық

Біліктілік

Іштей

Сырттай

0105000

Бастауыш білім беру Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі

3ж 10ай (9с негізі)

2ж 10ай (11с негізі)

Жоқ

Шетел  тілінен бастауыш білім беру мұғалімі

0111000

Негізгі орта білім беру Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі

3ж 10ай (9с негізі)

2ж 10ай (11с негізі)

Жоқ

Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі
Математика мұғалімі
Шетел  тілінен мұғалімі

0103000

Дене тәрбиесі және спорт Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі 3ж 10ай (9с негізі)

2ж 10ай (11с негізі)

2ж 10ай

0201000

Құқықтану Кеңесші-заңгер 2ж 10ай (9с негізі)

1ж 10ай (11с негізі)

1ж 10ай

0401000

Кітапхана ісі Кітапханашы

2ж 10ай (9с негізі)

1ж 10ай (11с негізі)

1ж 10ай

0402000

Дизайн (салалар бойынша) Дизайнер

3ж 10ай (9с негізі)

2ж 10ай (11с негізі)

Жоқ

0501000

Әлеуметтік жұмыс Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

2ж 10ай (9с негізі)

1ж10ай (11с негізі)

1ж 10ай

0507000

Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру  Әкімшілік

2ж 10ай (9с негізі)

1ж 10ай (11с негізі)

1ж 10ай

Супервайзер (ауысым басшысы) 2ж 10ай (9с негізі)

1ж 10ай (11с негізі)

1ж 10ай

0508000

Тамақтандыруды ұйымдастыру Технолог-менеджер

2ж 10ай (9с негізі)

1ж10ай (11с негізі)

1ж 10ай

0510000

Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (қолдану аясы және салалары бойынша) Іс қағаздарын жүргізуші

2ж 10ай (9с негізі)

1 ж10ай (11с негізі)

1ж 10ай

Мұрағаттанушы

0511000

Туризм

(салалар бойынша)

Менеджер

3ж 10 ай (9с негізі)

2ж 10ай (11с негізі)

Жоқ

0512000

Аударма ісі

(түрлері бойынша)

Аудармашы

2ж 10ай (9с негізі)

1ж 10ай (11с негізі)

Жоқ

Гид-аудармашы

0515000

Менеджмент (салалар және қолдану аясы бойынша) Менеджер

2ж 10ай (9с негізі)

1ж 10ай (11с негізі)

1ж 10ай

0516000

Қаржы (салалар бойынша) Қаржылық жұмыстағы экономист

2ж 10ай (9с негізі)

1ж 10ай (11с негізі)

1ж 10ай

0518000 Есеп және аудит Мемлекеттік сатып алу жөніндегі мамандық

2ж 10ай (9с негізі)

1ж 10ай (11с негізі)

1ж 10ай

1227000

Полиграфия өндірісі Техник-технолог 3ж 10ай (9с негізі)

2ж10ай (11с негізі)

Жоқ

1304000

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) Ақпаратты қорғау технигі

3ж 10ай (9с негізі)

2ж10ай (11с негізі)

Жоқ

1305000

Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша) Техник-бағдарламашы  3ж 10ай (9с негізі)

2ж10ай (11с негізі)

Жоқ

030200 Медбикелік іс Массажист 1ж 10ай (9с негізі)

10ай (11с негізі)

Жоқ

0512000 «Аударма ісі» мамандығы. 
Аудармашы-референттің кәсіби қызметінің аясы мемлекеттік мекемелер, фирмалар (туристік, өндірістік, кәсіпорындық), өкілдіктер  және шетел компанияларының өкілдіктері, халықаралық және қоғамдық бірлестіктер, агенттіктер, ғылыми-зерттеу орталықтары, халықаралық курьерлік желілер, баспаханалар және халықаралық коммуникациялар.

    1305000 «Ақпараттық жүйелер» (қолдану аясы бойынша) мамандығы.
Ақпараттық жүйелер (қолдану аясы бойынша)  маманының кәсіби қызметінің аясы: экономикалық ақпарат; ақпараттық жүйелердегі қаржы-несиелік ақпарат; ҚР техникалық ақпараттандыру; басқарудың  ақпараттық жүйесі;  қаржы ұйымдарының жахандық және ақпараттық-есептеуіш желілері;  ақпараттық технологияларды жүзеге асырудың бағдарламалық-техникалық құралдары; мүлік; өзіндік капитал; міндеттемелер; кірістер мен шығыстар; өндірістік, коммерциялық, қаржылық және инвестициялық қызметтердің қаржылық қорытындылары;  бухгалтерлік, статистикалық және салықтық есеп; стратегиялық, ағымдағы жоспарлау; эконокмиалық, қаржы-шаруашылық қызметті бақылау; жұмыста қолданылатын қалыптағы және есептік-өкілеттік құжаттар, сонымен қатар әр түрлі саладағы шаруашылық етуші субъектілердің мүддесімен белгіленген  басқа да құндылықтар;

 0507000 «Қонақ үй шаруашылығы мен туристік кешендерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру» мамандығы.
Менеджер-ұйымдастырушының кәсіби қызметінің аясы: қонақ үй кешендері, туристік фирмалар.

0515000 «Менеджмент (салалар бойынша)» мамандығы.
Менеджердің кәсіби қызметінің аясы: сауда және қызмет көрсету кәсіпорындары, сауда орталықтары, гипер, супер маркеттер және басқа да дүкендер; қонақ үйлер,;көңіл көтеру орталықтары; туристік фирмалар; жарнамалық агенттіктер; мейрамханалар; өндірстік кәсіпорындардың жабдықтау-өткізу бөлімдері; қаржылық, мемлекеттік, әкімшілік жүйелердің ұйымдары.

0401000«Кітапхана ісі» мамандығы.
Кітапханашының кәсіби қызметінің  аясы: кітапхана жұмысын ұйымдастыру және кітапхана ісін басқару.  Кітапхана ісінің дамуының негізгі кезеңдері. Кітапханаларды типтендіру. Оқырмандармен жұмыс істеудің принциптері, мазмұны және міндеттері. Кітапханадағы қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Кітапхананың жаппай жұмыс істеуі. Оқырмандардың кітапханадағы тәрбиелік мәдениеті. Кітапхана ісіндегі есепке алу және есеп беру. Кітапхананың жұмысын жоспарлау. Кітапхананың әдістемелік басшылығы.

134000 «Есептеу техникасы» мамандығы.
Ақпаратты қорғау технигінің кәсіби қызметінің аясы: Қазақстан Республикасының техникалық ақпараттық мекемелері; басқарудың ақпараттық жүйелері, ақпараттық ұйымдардың ақпараттық-есептегіш және жахандық желілері; ақпараттық технологияларды іске асырудың ақпараттық-техникалық құралдары.

0501000 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы.
Әлеуметтік жұмыс маманының кәсіби қызмет аясы: халықты  әлеуметтік қорғау мекемелері, балалар үйі және жеткіншектер үйі, ГЦВП.

0402000 «Дизайн» (жарнама дизайны)  мамандығы.
Кәсіби қызмет аясы: дизайнерлік және архитектуралық кешендер, фирмалар.

0508000 «Тамақтандыруды ұйымдастыру» мамандығы.
Сервис бойынша менеджердің кәсіби қызмет аясы: қоғамдық тамақтану мекемелері.

0201000 «Құқықтану»мамандығы.
Кәсіби қызмет аясы: Қазақстан Республикасының құқықтық және әлеуметтік мекемелері.

0516000 «Қаржы (салалар бойынша)» мамандығы.
Қаржыгердің кәсіби қызмет аясы:  қаржы органдары, қазыналық, тәуелсіз аудиттік бақылау қызметі, қаржылық бақылау комитеті, түрлі ұйымдық-құқықтық меншіктегі мекемелер мен ұйымдар; негізгі экономикалық білімді талап ететін мемлекеттік органдар,

0105000 «Бастауыш жалпы білім» мамандығы.
Бастауыш сыныптағы мұғалімнің кәсіби қызмет аясы: бастауыш, негізгі және орта, аз санды мектептер, лицейлер, гимназиялар, сонымен қатар мектепке дейінгі, мектеп алды және оқу-тәрбие мекемелерінің меншік түріне тәуелсізбасқа да түрлері.

0501000 «Іс жүргізу және мұрағаттану»мамандығы.
Іс жүргізу және мұрағаттану бойынша менеджердің кәсіби қызметінің  аясы: меншік түріне тәуелсіз кәсіпорындар мен мекемелер, мұрағаттар, мұражайлар және т.б.