Мамандықтар


Оқыту келесі мамандықтар бойынша жүргізіледі:

0105000 Бастауыш жалпы білім

0111000 Жалпы орта білім

0200100 Құқықтану

0401000 Кітапхана ісі

0402000 Дизайн (салалар бойынша)

0501000 Әлеуметтік жұмыс

0507000 Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру

0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру

0510000 Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (салалар бойынша)

0511000 Туризм (салалар бойынша)

0512000 Аудармашы ісі

0515000 Менеджмент (салалар және қолдану аясы бойынша)

0516000 Қаржы (салалар бойынша)

1227100 Полиграфия өндірісі

1304000 Электрондық есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамассыздандыру (түрлері бойынша)

1305000 Ақпараттық жүйелер (қолдану аясы бойынша)

 

 

Мамандықтардың біліктілігі, турі және оқу мерзімі

Шифр

Мамандық

Шифр

Біліктілік

Оқу түрі

Базалық  

деңгей

Мерзім

0105000

Бастауыш жалпы білім

0105023

Информатика пәнінен

бастауыш білім беру мұғалімі

Күндізгі

9 сынып

3ж.6а.

11 сынып

2ж.6а.

Сырттай

11 сынып

2ж.6а.

0105033

Шетел  тілінен бастауыш

білім беру мұғалімі

Күндізгі

9 сынып

2ж.10а.

11 сынып

1ж.10а.

Сырттай

11 сынып

1ж.10а.

0111000

Жалпы орта білім

0111013

Қазақ тілі мен әдебиеті

мұғалімі

Күндізгі

9 сынып

2ж.10а.

11 сынып

1ж.10а.

Сырттай

11 сынып

1ж.10а.

0111023

Орыс тілі мен әдебиеті

мұғалімі

Күндізгі

9 сынып

3ж.6а.

11 сынып

2ж.6а.

Сырттай

11 сынып

2ж.6а.

0200100

Құқықтану

0201013

Тұрғындарды әлеуметтік

қамсыздандыру

мекемелерінің маманы

Күндізгі

9 сынып

2ж.10а.

11 сынып

1ж.10а.

Сырттай

11 сынып

2ж.10а.

0201023

Кеңесші-заңгер

Күндізгі

9 сынып

1ж.10а.

11 сынып

2ж.10а.

Сырттай

11 сынып

1ж.10а.

0401000

Кітапхана ісі

0401013

Кітапханашы

Күндізгі

9 сынып

1ж.10а.

11 сынып

2ж.10а.

Сырттай

11 сынып

1ж.10а.

0402000

Дизайн (салалар бойынша)

0402013

Дизайнер

Күндізгі

9 сынып

1ж.10а.

11 сынып

3ж.6а.

Сырттай

11 сынып

2ж.6а.

0501000

Әлеуметтік жұмыс

0501013

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі

маман

Күндізгі

9 сынып

2ж.6а.

11 сынып

3ж.10а.

Сырттай

11 сынып

2ж.10а.

0507000

Қонақ үй шаруашылығына

қызмет көрсету және

ұйымдастыру

0507053

Әкімшілік

Күндізгі

9 сынып

2ж.10а.

11 сынып

3ж.10а.

Сырттай

11 сынып

2ж.10а.

0507063

Қызмет  көрсетуші менеджер

Күндізгі

9 сынып

3ж.6а.

11 сынып

2ж.6а.

Сырттай

11 сынып

2ж.6а.

0508000

Тамақтандыруды ұйымдастыру

0508063

Қызмет  көрсетуші менеджер

Күндізгі

9 сынып

2ж.10а.

11 сынып

1ж.10а.

Сырттай

11 сынып

1ж.10а.

0510000

Іс қағаздарын жүргізу және

мұрағаттану (салалар

бойынша)

0510023

Іс қағаздарын жүргізуші

Күндізгі

9 сынып

2ж.10а.

11 сынып

1г.10м.

Сырттай

11 сынып

1ж.10а.

0510033

Мұрағаттанушы

Күндізгі

9 сынып

3ж.6а.

11 сынып

2ж.6а.

Сырттай

11 сынып

2ж.6а.

0511000

Туризм (салалар бойынша)

0511043

Менеджер

Күндізгі

9 сынып

2ж.10а.

11 сынып

1ж.10а.

Сырттай

11 сынып

2ж.10а.

0512000

Аудармашы ісі

0512013

Аудармашы

Күндізгі

9 сынып

1ж.10а.

11 сынып

2ж.10а.

Сырттай

11 сынып

1ж.10а.

0512023

Гид-аудармашы

Күндізгі

9 сынып

1ж.10а.

11 сынып

2ж.10а.

Сырттай

11 сынып

1ж.10а.

0515000

Менеджмент (салалар және

қолдану аясы бойынша)

0515013

Менеджер

Күндізгі

9 сынып

1ж.10а.

11 сынып

3ж.6а.

Сырттай

11 сынып

2ж.6а.

0516000

Қаржы (салалар бойынша)

0516053

Қаржылық жұмыстағы

экономист

Күндізгі

9 сынып

2ж.6а.

11 сынып

3ж.10а.

Сырттай

11 сынып

2ж.10а.

1227100

Полиграфия өндірісі

1227103

Техник-технолог

Күндізгі

9 сынып

2ж.10а.

11 сынып

3ж.10а.

Сырттай

11 сынып

2ж.10а.

1304000

Электрондық есептеу

техникасы және бағдарламалық

қамтамассыздандыру (түрлері

бойынша)

1305023

Ақпаратты қорғау технигі

Күндізгі

9 сынып

3ж.6а.

11 сынып

2ж.6а.

Сырттай

11 сынып

2ж.6а.

1305000

Ақпараттық жүйелер (қолдану

аясы бойынша)

1304053

Техник-бағдарламашы

Күндізгі

9 сынып

2ж.10а.

11 сынып

1ж.10а.

Сырттай

11 сынып

1ж.10а.

Кәсіби қызметаясы

0512000 «Аударма ісі» мамандығы. 
Аудармашы-референттің кәсіби қызметінің аясы мемлекеттік мекемелер, фирмалар (туристік, өндірістік, кәсіпорындық), өкілдіктер  және шетел компанияларының өкілдіктері, халықаралық және қоғамдық бірлестіктер, агенттіктер, ғылыми-зерттеу орталықтары, халықаралық курьерлік желілер, баспаханалар және халықаралық коммуникациялар.

    1305000 «Ақпараттық жүйелер» (қолдану аясы бойынша) мамандығы.
Ақпараттық жүйелер (қолдану аясы бойынша)  маманының кәсіби қызметінің аясы: экономикалық ақпарат; ақпараттық жүйелердегі қаржы-несиелік ақпарат; ҚР техникалық ақпараттандыру; басқарудың  ақпараттық жүйесі;  қаржы ұйымдарының жахандық және ақпараттық-есептеуіш желілері;  ақпараттық технологияларды жүзеге асырудың бағдарламалық-техникалық құралдары; мүлік; өзіндік капитал; міндеттемелер; кірістер мен шығыстар; өндірістік, коммерциялық, қаржылық және инвестициялық қызметтердің қаржылық қорытындылары;  бухгалтерлік, статистикалық және салықтық есеп; стратегиялық, ағымдағы жоспарлау; эконокмиалық, қаржы-шаруашылық қызметті бақылау; жұмыста қолданылатын қалыптағы және есептік-өкілеттік құжаттар, сонымен қатар әр түрлі саладағы шаруашылық етуші субъектілердің мүддесімен белгіленген  басқа да құндылықтар;

 0507000 «Қонақ үй шаруашылығы мен туристік кешендерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру» мамандығы.
Менеджер-ұйымдастырушының кәсіби қызметінің аясы: қонақ үй кешендері, туристік фирмалар.

0515000 «Менеджмент (салалар бойынша)» мамандығы.
Менеджердің кәсіби қызметінің аясы: сауда және қызмет көрсету кәсіпорындары, сауда орталықтары, гипер, супер маркеттер және басқа да дүкендер; қонақ үйлер,;көңіл көтеру орталықтары; туристік фирмалар; жарнамалық агенттіктер; мейрамханалар; өндірстік кәсіпорындардың жабдықтау-өткізу бөлімдері; қаржылық, мемлекеттік, әкімшілік жүйелердің ұйымдары.

0401000«Кітапхана ісі» мамандығы.
Кітапханашының кәсіби қызметінің  аясы: кітапхана жұмысын ұйымдастыру және кітапхана ісін басқару.  Кітапхана ісінің дамуының негізгі кезеңдері. Кітапханаларды типтендіру. Оқырмандармен жұмыс істеудің принциптері, мазмұны және міндеттері. Кітапханадағы қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Кітапхананың жаппай жұмыс істеуі. Оқырмандардың кітапханадағы тәрбиелік мәдениеті. Кітапхана ісіндегі есепке алу және есеп беру. Кітапхананың жұмысын жоспарлау. Кітапхананың әдістемелік басшылығы.

134000 «Есептеу техникасы» мамандығы.
Ақпаратты қорғау технигінің кәсіби қызметінің аясы: Қазақстан Республикасының техникалық ақпараттық мекемелері; басқарудың ақпараттық жүйелері, ақпараттық ұйымдардың ақпараттық-есептегіш және жахандық желілері; ақпараттық технологияларды іске асырудың ақпараттық-техникалық құралдары.

0501000 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы.
Әлеуметтік жұмыс маманының кәсіби қызмет аясы: халықты  әлеуметтік қорғау мекемелері, балалар үйі және жеткіншектер үйі, ГЦВП.

0402000 «Дизайн» (жарнама дизайны)  мамандығы.
Кәсіби қызмет аясы: дизайнерлік және архитектуралық кешендер, фирмалар.

0508000 «Тамақтандыруды ұйымдастыру» мамандығы.
Сервис бойынша менеджердің кәсіби қызмет аясы: қоғамдық тамақтану мекемелері.

0201000 «Құқықтану»мамандығы.
Кәсіби қызмет аясы: Қазақстан Республикасының құқықтық және әлеуметтік мекемелері.

0516000 «Қаржы (салалар бойынша)» мамандығы.
Қаржыгердің кәсіби қызмет аясы:  қаржы органдары, қазыналық, тәуелсіз аудиттік бақылау қызметі, қаржылық бақылау комитеті, түрлі ұйымдық-құқықтық меншіктегі мекемелер мен ұйымдар; негізгі экономикалық білімді талап ететін мемлекеттік органдар,

0105000 «Бастауыш жалпы білім» мамандығы.
Бастауыш сыныптағы мұғалімнің кәсіби қызмет аясы: бастауыш, негізгі және орта, аз санды мектептер, лицейлер, гимназиялар, сонымен қатар мектепке дейінгі, мектеп алды және оқу-тәрбие мекемелерінің меншік түріне тәуелсізбасқа да түрлері.

0501000 «Іс жүргізу және мұрағаттану»мамандығы.
Іс жүргізу және мұрағаттану бойынша менеджердің кәсіби қызметінің  аясы: меншік түріне тәуелсіз кәсіпорындар мен мекемелер, мұрағаттар, мұражайлар және т.б.